Cellglas – framtidens material?

Än så länge är det vanligast att man gjuter en platta när ett hus ska byggas. Men det finns ett alternativ som troligen har framtiden för sig. Detta material tillverkas av återvunnet glas.

Cellglas är återvunnet glas som smälts ned och genomgått en jäsprocess, så att små bubblor bildas. Sedan pressas eller formas glaset till block, som kan användas till att bygga en husgrund, vilket än så länge är vanligast. I SVT:s serie Husdrömmar har två av husen byggts på en grund av cellglas. Materialet kan också användas till ytterväggar eller självbärande tak.

Cellglas har många fördelar. Eftersom materialet till 97% består av luft ger det en bra isolering, och eftersom glaset till två tredjedelar är återvunnet är det ett miljösmart alternativ. Byggmaterialet uppfanns av byggingenjören Åke Mård, som fick Green Innovation Contests pris för hållbar miljöinnovation 2012. Även om materialet är nytt kan det också användas vid renovering av äldre hus. Tidningen Gård & Torp har med cellglas i en artikel om lämpliga material vid byte av isolering. Läs artikeln här.

En grund av cellglas behöver inte torka, vilket en betonggrund måste göra. Det gör att man kan komma igång med bygget av själva huset snabbare. Eftersom förbindningspunkterna skruvas är det också enkelt att återvinna byggelementen. Så nästa gång du lägger glasburkar i återvinningen kanske du bidrar till att någon annan kan bygga ett mer energismart hus – kanske rent av mer än ett hus, i det långa loppet.

I ett examensarbete av en högskoleingenjör vid Umeå Universitet har cellglasgrund från tillverkaren Koljern jämförts med en traditionell betongplatta. Köldbryggan för betongplattan är nästan 10 gånger större. Den stora nackdelen med cellglas är att det är dyrt, men det beror till viss del på att materialet är så nytt. Nya innovationer brukar ju kosta mycket i början, och förhoppningsvis sjunker priset snart.