Flytspackling av golv

Flytspackla badrum

När man vill ha ett jämnt golv i ett rum är flytspackel det bästa alternativet. Med flytspackel går det också bra att skapa fall i ett golv i ett våtutrymme. Det är dock lite knepigt att flytspackla, framför allt i ett badrum, och mycket som man måste tänka på.

Flytspackel är en typ av cement som flyter ut på golvet och jämnar till underlaget. Det köps i pulverform och blandas med vatten till en lättflytande massa. Det finns flera typer av flytspackel, för olika underlag. Det vanligaste området för flytspackel är i badrummet. Med hjälp av spackel kan man skapa ett golv med bra avrinning vid golvbrunnen.

Flyspackel ska inte ligga som slityta, utan måste täckas med klinker, vinylmatta, linoleum eller parkett, även om det sista definitivt inte är att rekommendera i våtutrymmen. I dessa utrymmen ska flytspacklet också täckas med tätskikt för att hindra vatten från tränga ned till spackellagret.

Flytspackla badrumsgolv

Gör så här:

  1. Börja med att täta alla hål i golvet, så att spacklet inte kan rinna ned i dem.
  2. Rolla golvet med primer, en vätska som binder damm, förhindrar att luftblåsor uppstår, och förhindrar att fukten rinner ned i underlaget för snabbt.
  3. Skruva fast armeringsnät på golvet. Lägg dem omlott så att det inte kan bildas sprickor mellan dem.
  4. Flytspackla det första lagret.
  5. Om värmeslingor ska läggas i golvet ska detta göras i det femte steget. Detta måste göras av en behörig elektriker.
  6. Sätt ut höjdpinnar och klipp dem till rätt nivå för att få fall till golvbrunnen.
  7. Flyttspackla ett lager till, och justera spacklet för att få rätt fall. Detta gör man lättast genom att slå i flytspacklet med en bredspackel. Spacklet torkar efter ungefär fem minuter, så det är den tid man har på sig att justera och bearbeta.

Råden finns sammanfattade i den här filmen, från sajten Byggahus.se

Tips från BygglovFlytspackling av golv

TV 4:s program Bygglov har också tagit upp flytspackling. I avsnittet rekommenderar en fackman att man tar hjälp om ytan som ska spacklas är större än 30 kvadratmeter. Är den mindre än så kan man flytspackla själv. Man bör dock tänka på kvaliteten på maskinerna som används för att blanda spacklet.

Hobbymaskiner håller inte för blandningen, och en tombola roterar inte tillräckligt fort. Ska man använda mer än tio säckar flytspackel bör man hyra maskiner för blandningen. Ska man flytspackla en stor yta kan det också vara klokt att dela av den med avstängningslister, så att man inte behöver göra hela ytan på ett arbetspass.

Flytspackling av olika underlag

Den yta som ska flytspacklas kan ha olika underlag. Det är viktigt att förbereda underlaget, för att få bästa möjliga resultat när man sedan spacklat, lagt på eventuellt tätskikt och sedan lagt golv. Att behöva riva upp allting är både dyrt och ansträngande.

Allmänt gäller att underlaget ska vara väl rengjort. Börja med att dammsuga bort spån och damm. Är det betongunderlag, se till att få bort limrester med barkspade eller slipmaskin. Använd alltid armeringsnät på spånskiva. Om underlaget är isoleringsskiva behövs ingen primer.