Personalliggare för byggbranschen

För att minska svartjobb och utnyttjande av arbetskraft finns en lag om att använda personalliggare på arbetsplatser. Byggbranschen är dock en av de branscher som lagen verkar men som inte alltid efterlevs. Därför kommer Skatteverket att gå ut och granska arbetsplatser i vår.

Sedan tidigare är det lag på personalliggare inom restaurang-, frisör, tvätteri- och byggbranscherna. Men sedan den dag som lagen började att gälla har det varit delade meningar om hur noga lagen har följts, speciellt inom byggbranschen. För att säkerhetsställa att alla byggarbetsplatser följer reglerna kommer Skatteverket nu att granska branschen i vår, speciellt arbeten som rör takarbete.

 Vi kommer lägga stort fokus på byggen som inte är anmälda till Skatteverket. Det stannar inte bara vid personalliggare, säger Conny Svensson rikssamordnare för personalliggare och kontanthandelskontroll vid Skatteverket.

För att motverka svartjobb och utnyttjande av arbetskraft även i andra branscher har man nu tagit fram ett nytt förslag på skärpta regler. Som man skriver om på Sveriges Radio vill man även att denna lag ska verka för både bilvårdsföretag, skönhetssalonger och livsmedelsgrossister.

Vad är en personalliggare?

I en personalliggare finns information om vilka som är verksamma och anställda på arbetsplatsen. Man ska även registrera de tider som man har arbetat. Många använder sig av en så kallad elektronisk personalliggare vilken måste uppfylla de krav som framgår i 9 kap 5 § skatteförfarandeförordningen (2011:1261) och Skatteverkets föreskrifter SKVFS 2015:6. Denne fungerar som en mobil stämpelklocka som alla på arbetsplatsen kan använda på ett smidigt sätt.